Velkommen

Den vadehavsnatur jeg bor midt i – det konstante skift mellem ebbe og flod – minder mig til stadighed om, at naturen og livet er i konstant forandring. Ved at følge med disse forandringer opstår en balance, hvor igennem der skabes grundlag for en mangfoldighed af liv. På samme måde som der i Vadehavet skabes et grundlag for udvikling af liv, er det for mig værdifuldt, at have øje for den balance som skaber grundlaget for udviklingen i menneskers liv.

– Bente d`Andrade


Vision

»Andrade – terapi og coaching`s« vision er, at hjælpe børn og voksne med at finde/ genfinde balancen, når livets skift og forandringer har været for voldsomme.
At opleve følelsen af at miste balancen kan opstå af mange grunde. F.eks. dårlig trivsel og stress, en traumatisk oplevelse, konflikter i parforholdet, sorg, krise, en svær opvækst eller andet.